Integritetspolicy för Elisabets ElitsjukgymnastikElisabets Elitsjukgymnsatiks integritetspolicy är framtagen med syftet att värna om din integritet. Elisabets Elitsjukgymnsatik hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra, följa upp och kvalitetssäkra sina tjänster samt för att hålla löpande kontakt med patienter. Elisabets Elitsjukgymnsatik hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddlagen (GDPR), avtal eller samtycke från dig som patient. Personuppgifter överförs inte till någon utanför. Elisabets Elitsjukgymnsatik sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra sina åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstagande lagringstider.

När du nyttjar Elisabets Elitsjukgymnsatiks vårdtjänster kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att Elisabets Elitsjukgymnsatik ska fullgöra sina skyldigheter enligt gällande journalföring. Sådana uppgifter om besök, undersökningar, bedömningar, åtgärder hanteras alltså i enligt med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård. Syftet med patientdatalagen är att öka patientsäkerheten och skydda känsliga uppgifter. Enligt patientdatalagen Elisabets Elitsjukgymnsatik skyldig att spara journalhandlingar minst tio år.